Om mig

 

På mottagningen arbetar jag, Yvonne Gedin. Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning sedan 2005 och min grundutbildning är som socionom sedan 1990. Jag har även fortbildning i kognitiv beteendeterapi samt i affektfokuserad psykoterapi.

Jag är psykoterapiutbildad på Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet samt via Region Skåne.

Min utbildningbakgrund är bred och allra först utbildade jag mig till dramapedagog i Danmark och vid Göteborgs Universitet. Under 80-talet undervisade jag i drama och musik bland annat inom särskolan.

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med utsatta familjer, barn och unga inom socialtjänsten (10 år) och inom barn- och ungdomspsykiatrin (15 år). Att arbeta direkt med klienter och patienter ligger mig närmast om hjärtat, men jag har alltid intresserat mig för utvecklingsarbete och metodfrågor.

Jag är medfattare till Region Skånes aktuella vårdprogram om depression hos barn och ungdomar.

Under några år år var jag verksam som metodhandledare för personal inom vuxenpsykiatri, socialtjänst och beroendevård i Nordöstra Göteborg.

Sedan 2005 har jag arbetat deltid som privatpraktiserande psykoterapeut i Göteborg och sedan 2010 är jag verksam i nordvästra Skåne, med säte i Ängelholm.
 

Mellan 2007 och 2009 arbetade jag som psykoterapeut på Rädda Barnens mottagning i Göteborg, där där vi tog emot barn och ungdomar som varit utsatta för våld och övergrepp. 

Jag är även utbildad vid Räddningsverket (numera MSB - myndigheten för samhällskydd och beredskap) för att bistå med krisstöd till svenskar i utlandet som drabbats av allvarlig olycka och katastrofer. Mellan 2008 och 2012 ingick jag i nationella Stödstyrkan, The Swedish Response Team.

Jag samarbetar med vårdcentraler, företagshälsovård, försäkringsbolag och privatpersoner.

Som legitimerad psykoterapeut arbetar jag enligt hälso- och sjukvårdslagen och står under tillsyn av Socialstyrelsen.

Publikationer som jag varit medförfattare till, ett urval: 

"Otrygghet är att ha ett bultande hjärta" - En undersökning om funktionshindrade ungdomars upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen. 2009

Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med depression. Region Skåne, Psykiatri Skåne.