Parterapi

Brist på kommunikation får många relationer att fastna i låsningar och dåliga mönster. Då kan det vara svårt att komma vidare och relationen går kanske i kras. I parsamtal ges båda parter utrymme för att uttrycka sina känslor och behov. Tillsammans med terapeuten kan parterna bli medvetna om hindren i kommunikationen, finna lösningar eller underlag för beslut på ett respektfullt sätt.