Konsultation

Ibland kan man behöva professionell rådgivning och stöd i en speciell situation. Det kan räcka med ett enstaka samtal eller några få samtal. Att "bolla" och reflektera över ett särskilt problem, kan ge nya infallsvinklar och leda till att man bättre kan hantera situationen.

Jag erbjuder personalstöd/krisstöd till företag, enskilt eller i grupp. Upplägget kan variera mellan mellan en kortare insats till en längre kontakt.